Com neix la idea?

L’any 2010 anys un grup de ciutadans rosincs preocupats pel seu entorn social, caracteritzat per nombroses problemàtiques de conflictivitat juvenil i convivència, van decidir unir forces per a posar-hi de forma conjunta una solució realista a aquest fet actuar des de la societat civil.

Primerament va pensar-se crear una taula ciutadana per a intentar solucionar, mediar i estudiar les diverses complicacions que durant la vida quotidiana es plantejaven a la ciutat mensualment. Després de decidir crear aquest element d’actuació van iniciar-se un seguit de reunions, trobades i debats a on es comentava tot allò que al col·lectiu integrant d’aquesta plataforma de suport els hi preocupava. A l’hora que s’intentava trobar-hi una solució efectiva dins de les possibilitats i mitjans del grup.

Al llarg dels mesos cada cop més , aquestes persones trobaven més complicacions i dificultats a l’hora de realitzar les actuacions pertinents depenent dels temes a tractar i solucionar. Arribats a aquest punt va decidir se la creació d’una entitat cultural i juvenil que s’encarregaria de realitzar la mateixa tasca, amb el mateix objectiu, però aquesta vegada amb l’emparament legal el qual representa una associació.Un cop iniciat aquest tràmit de creació de l’entitat, van decidir batejar el projecte com a “Xarxa de Convivència de Roses”.

Utilitzant el terme “xarxa” per a referir-se a un conjunt d’individus amb un mateix objectiu de treballar plegats i connectats amb un interès comú de millorar la “convivència” del seu entorn.

De mica en mica la Junta Directiva de l’entitat va començar a prendre forma.

L’objectiu primordial a l’hora de fer-ho fou el de perseguir un interès per a crear un equip de treball amb persones amb potencial, creativitat i il·lusió per tirar endavant el projecte.La filosofia d’aquest equip es regia per una forma de treball basada en la mediació. La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes. I la utilització de intervenció no obligatòria d’una tercera persona, que ajuda als individus confrontats a resoldre els seus problemes.

Missió i valors

L’Associació cultural Xarxa de Convivència de Roses és una entitat que té l’objectiu de treballar per la cohesió social i l’atenció a joves en risc d’exclusió social.

A través de les nostres diverses comisions i gràcies al voluntariat posem en marxa de forma col·lectiva projectes innovadors que ens ajuden a treballar per la pau social. La Xarxa de Convivència és una entitat que ha innovat a l’hora de gestionar la diversitat, ja que vol treballar el problema des d’una perspectiva transversal. Es tracta d’una plataforma que gira entorn a 8 eixos: ESPORTS, CULTURA, JOVENTUT, MEDIACIÓ, INFÀNCIA,
ATENCIÓ JURÍDICA, ATENCIÓ PSICOLÓGICA, SALUT.

Els fins de la nostre associació són:

– Atenció a joves amb problemes d’inclusió social,
– Cercar i crear un punt d’atenció als socis a on hi puguin trobar informació i qualsevol tipus suport, derivant el problema detectat al corresponent equip que forma la xarxa.
– Oferir un servei de mediació a tots els socis/es per a poder solucionar els seus problemes, gràcies a una alternativa professional i innovadora per a resoldre conflictes de tot tipus. Afavorint i enfortint així la convivencia.
– Organització d’activitats amb l’objectiu d’apropar les diverses cultures existents a la ciutat.
– Simultàniament consolidant la convivència mitjançant la organització de trobades, col•loquis,xerrades de diverses temàtiques socials, i activitats diverses entre veïns.
– Impulsar el talent juvenil
– Organitzar sortides i excursions per aprendre nous valors i amb l’objectiu de conèixer altres realitats existents.
– Fomentar l’esport i els hàbits saludables mitjançant jornades, gimcanes, tornejos esportius, informació nutricional i activitats esportives concretes…
– Etc

[Vídeo] què és la Xarxa de Convivència?